White Widow Feminised

White Widow Feminised

24.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Pyramid Seeds

THC:

20%

ტიპი:

50% Sativa - 50% Indica

ყვავილობა:

60 დღე

მოსავლიანობა:

500г/м2

მცენარის სიმაღლე:

75-150 სმ

Этот сорт – один из самых популярных в мире. Сорт часто используют для получения феминизированных сортов, что свидетельствует о качестве его генетики. Сорт никогда не выйдет из моды. Высокоурожаен с плотными шишками. Он не создает никаких проблем при выращивании в любой системе, адаптируется к любому климату и широте. Он обладает легко узнаваемым ароматом.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.