ჩვენი შეთავაზება

Auto CBD Ultimate Feminised

16.50ლ

არ გვაქვს

Auto CBD White Widow Feminised

17.00ლ

არ გვაქვს

Blue Mango Feminised

9.50ლ

არ გვაქვს

Auto Bubba Kush Feminised

12.50ლ

არ გვაქვს

Auto CBD Northern Lights Feminised

17.00ლ

არ გვაქვს

Auto CBD Ultimate Feminised

16.50ლ

არ გვაქვს

Auto Dreamberry Feminised

13.00ლ

არ გვაქვს
-10%

Auto Kush Feminised

16.50ლ

არ გვაქვს

Auto CBD Northern Lights Feminised

17.00ლ

არ გვაქვს

Auto CBD Ultimate Feminised

16.50ლ

არ გვაქვს

Auto CBD White Widow Feminised

17.00ლ

არ გვაქვს

LA Confidential Feminised

13.50ლ

არ გვაქვს

Mass Feminised

13.50ლ

არ გვაქვს

Super Silver Feminised

13.50ლ

არ გვაქვს

მწარმოებლები

Errors Seeds - მარიხუაბნას საუკეთესო თესლები საქართველოში

errors-seeds-ge.comთესლები კანაფის
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.