კონფიდენციალობის პოლიტიკა

ჩვენი ინტერნეტ მაღაზია ემხრობა სრული კონფიდენციალობის პოლიტიკას, მომხმარებელთან ნებისმიერ ურთიერთობაში. მთელი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია შეკვეთის გასაფორმებლად, საიმედოდაა დაცული და გამოიყენება მხოლოდ შესყიდვის პროცესის დროს. ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე დაცვით მეთოდებს და გარანტიას ვაძლევთ ჩვენს კლიენტებს სრულ კონფიდენციალობაში, პროცესის დროსაც და პროცესების შემდგომაც. საქონლის ბრუნვა და შენახვა საქართველოში სრულიად ლეგალურია და ხორციელდება კანონების საფუძველზე. კანაფის თესლების მიწოდება ხდება ფოსტით, შეუმჩნეველ შეფუთვაში, რათა ჩვენს მომხმარებელს მესამე პირებისგან თავიდნ ავარიდოთ ზედმეტი ყურადღება.


იხილეთ ასევე: ჰიბრიდული ჯიშები