კონფიდენციალობის პოლიტიკა

ჩვენი ინტერნეტ მაღაზია ემხრობა სრული კონფიდენციალობის პოლიტიკას, მომხმარებელთან ნებისმიერ ურთიერთობაში. მთელი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია შეკვეთის გასაფორმებლად, საიმედოდაა დაცული და გამოიყენება მხოლოდ შესყიდვის პროცესის დროს. ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე დაცვით მეთოდებს და გარანტიას ვაძლევთ ჩვენს კლიენტებს სრულ კონფიდენციალობაში, პროცესის დროსაც და პროცესების შემდგომაც. საქონლის ბრუნვა და შენახვა საქართველოში სრულიად ლეგალურია და ხორციელდება კანონების საფუძველზე. კანაფის თესლების მიწოდება ხდება ფოსტით, შეუმჩნეველ შეფუთვაში, რათა ჩვენს მომხმარებელს მესამე პირებისგან თავიდნ ავარიდოთ ზედმეტი ყურადღება.


იხილეთ ასევე: ჰიბრიდული ჯიშები

უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.