შეცვლა და დაბრუნება

მაღაზია გარანტიას იძლევა:

-Errors-Seeds-ისწარმოების და იმპორტული წარმოების თესლების ხარისხზე. ამ თესლების გამოზრდის შესახებთემები ძალიან ხშირად ჩნდება სხვადასხვა ფორუმებზე. ხშირად, სანამ საბოლოოდ გასაყიდსახეს მიიღებს, ისინი ტესტირებას გადიან მაქსიმალურად იდეალურ პირობებში.

-თესლების გაგზავნის ფაქტზე.


მყიდველს უფლებააქვს ზიანის ანაზღაურებაზე შეკვეთის გაგზავნის დღიდან 90 დღის განმავლობაში შემდეგშემთხვევებში:

 

-თუ პროდუქცია იკარგება გამოგზავნის დროს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვუკავშირდებითფოსტას და კლიენტს ვუგზავნით ყველა მონაცემებს ამანათის მოსაძებნად.

თუ პროდუქცია დაზიანებულიაგადმოგზავნის დროს, ზიანის ასანაზღაურებლად აუცილებელია:

-დეკლარაცია ან შეკვეთის ნომერი;

-დაზიანებული პროდუქტის ფოტო შეფუთვაში ან შეფუთვასთან ერთად.

 

მაღაზია აანაზღაურებსზიანს, თუ კლიენტს გააჩნია პრეტენზია პროდუქტის შეუსაბამობასთან შემდეგ კრიტერიუმებთან:

 

-თესლების უმეტესობის  წანაზარდები.

-საქონლის აღწერილობაში მითითებული ყვავილობის ტიპი(ფოტო)

-ფემინიზებული თესლების მცენარის მდედრობითი სქესი.


ზიანის ასანაზღაურებლად განაცხადისგასაკეთებლად აუცილებელია:

 

-წინამდებარე დააჭირე აქ ფორმის შევსება;

დაზიანებული თესლების ფოტოები შეფუთვასთან ერთად გაიგზავნოს ელექტრონულფოსტაზე [email protected]

განაცხადები განიხილება გაგზავნიდან 48 საათის განმავლობაში.მნიშვნელოვანია!ჩვენ არ ვანაზღაურებთ ზიანს, თუ

 

-მყიდველები გვიკავშირდებიან შეკვეთის გაგზავნიდან 90 დღის შემდეგ.

-არ არის წარმოდგენილი სრული ინფორმაცია.

-ჩვენი ექსპერტების მიერ დადგენილი იქნა, რომ პრობლემა არა პროდუქციაშია,არამედ იმაში თუ როგორ ეპყრობოდა კლიენტი მას.

პრობლემების გამოვლენისდა მათი აღმოფხვრის საშუალებების შესახებ დახმარება თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ გროვერებისფორუმებზე.


იხილეთ ასევე: ავტო. ფემინიზირებული

განაცხადი განიხილება მხოლოდ სრული ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში. ინფორმაციის არარსებობის/უზუსტობის შემთხვევაში ხდება გადამოწმება. ამ შემთხვევაში განაცხადი არ ჩაითვლება მიღებულად იმ მომენტამდე სანამ ინფორმაცია არ დაზუსტდება. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება განხილვა 48 საათის განმავლობაში.

უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.