შეცვლა და დაბრუნება

მაღაზია გარანტიას იძლევა:

-Errors-Seeds-ის წარმოების და იმპორტული წარმოების თესლების ხარისხზე. ამ თესლების გამოზრდის შესახებ თემები ძალიან ხშირად ჩნდება სხვადასხვა ფორუმებზე. ხშირად, სანამ საბოლოოდ გასაყიდ სახეს მიიღებს, ისინი ტესტირებას გადიან მაქსიმალურად იდეალურ პირობებში.

-თესლების გაგზავნის ფაქტზე.


მყიდველს პრეტენზიის უფლება აქვს ზიანის ანაზღაურებაზე შეკვეთის გაგზავნის დღიდან 90 დღის განმავლობაში:

 

-თუ პროდუქცია იკარგება გამოგზავნის დროს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვუკავშირდებით ფოსტას და კლიენტს ვუგზავნით ყველა მონაცემებს ამანათის მოსაძებნად. 

თუ პროდუქცია დაზიანებულია გადმოგზავნის დროს, ზიანის ასანაზღაურებლად აუცილებელია:

-დეკლარაცია ან შეკვეთის ნომერი;

-დაზიანებული პროდუქტის ფოტო შეფუთვაში ან შეფუთვასთან ერთად (სასურველია).

 

მაღაზია აანაზღაურებს ზიანს, თუ კლიენტს გააჩნია პრეტენზია პროდუქტის შეუსაბამობასთან შემდეგი კრიტერიუმებით:

 

- პრობლემა თესლების გაღივებასთან.

- დარღვევა აღწერაში მითითებული ყვავილობის ტიპში (ავტო/ფოტო)

- ფემინიზირებული თესლების გამამლების ფაქტი


ზიანის ასანაზღაურებლად განაცხადის შესავსებად აუცილებელია:

 

- წინამდებარე დააჭირე აქ ფორმის შევსება;

- დაზიანებული თესლების ფოტოები შეფუთვასთან ერთად გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected] და [email protected]

- განაცხადები განიხილება გაგზავნიდან 48 საათის განმავლობაში.მნიშვნელოვანია!ჩვენ არ ვანაზღაურებთ ზიანს, თუ

 

- მყიდველები გვიკავშირდებიან შეკვეთის გაგზავნიდან 90 დღის შემდეგ.

- არ არის წარმოდგენილი სრული ინფორმაცია.

- ჩვენი ექსპერტების მიერ დადგენილი იქნა, რომ პრობლემა არა პროდუქციაშია,არამედ იმაში თუ როგორ ეპყრობოდა კლიენტი მას.

პრობლემების გამოვლენის და მათი აღმოფხვრის საშუალებების შესახებ დახმარება თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ გროვერების ფორუმებზე.


განაცხადი განიხილება მხოლოდ სრული ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში. ინფორმაციის არარსებობის/უზუსტობის შემთხვევაში ხდება გადამოწმება. ამ შემთხვევაში განაცხადი არ ჩაითვლება მიღებულად იმ მომენტამდე სანამ ინფორმაცია არ დაზუსტდება. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება განხილვა 48 საათის განმავლობაში.

უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.