შეცვლა და დაბრუნება

მაღაზია გარანტიას იძლევა:

-Errors-Seeds-ისწარმოების და იმპორტული წარმოების თესლების ხარისხზე. ამ თესლების გამოზრდის შესახებთემები ძალიან ხშირად ჩნდება სხვადასხვა ფორუმებზე. ხშირად, სანამ საბოლოოდ გასაყიდსახეს მიიღებს, ისინი ტესტირებას გადიან მაქსიმალურად იდეალურ პირობებში.

-თესლების გაგზავნის ფაქტზე.


მყიდველს უფლებააქვს ზიანის ანაზღაურებაზე შეკვეთის გაგზავნის დღიდან 90 დღის განმავლობაში შემდეგშემთხვევებში:

 

-თუ პროდუქცია იკარგება გამოგზავნის დროს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვუკავშირდებითფოსტას და კლიენტს ვუგზავნით ყველა მონაცემებს ამანათის მოსაძებნად.

თუ პროდუქცია დაზიანებულიაგადმოგზავნის დროს, ზიანის ასანაზღაურებლად აუცილებელია:

-დეკლარაცია ან შეკვეთის ნომერი;

-დაზიანებული პროდუქტის ფოტო შეფუთვაში ან შეფუთვასთან ერთად.

 

მაღაზია აანაზღაურებსზიანს, თუ კლიენტს გააჩნია პრეტენზია პროდუქტის შეუსაბამობასთან შემდეგ კრიტერიუმებთან:

 

-თესლების უმეტესობის  წანაზარდები.

-საქონლის აღწერილობაში მითითებული ყვავილობის ტიპი(ფოტო)

-ფემინიზებული თესლების მცენარის მდედრობითი სქესი.


ზიანის ასანაზღაურებლად განაცხადისგასაკეთებლად აუცილებელია:

 

-წინამდებარე დააჭირე აქ ფორმის შევსება;

დაზიანებული თესლების ფოტოები შეფუთვასთან ერთად გაიგზავნოს ელექტრონულფოსტაზე [email protected]

განაცხადები განიხილება გაგზავნიდან 48 საათის განმავლობაში.მნიშვნელოვანია!ჩვენ არ ვანაზღაურებთ ზიანს, თუ

 

-მყიდველები გვიკავშირდებიან შეკვეთის გაგზავნიდან 90 დღის შემდეგ.

-არ არის წარმოდგენილი სრული ინფორმაცია.

-ჩვენი ექსპერტების მიერ დადგენილი იქნა, რომ პრობლემა არა პროდუქციაშია,არამედ იმაში თუ როგორ ეპყრობოდა კლიენტი მას.

პრობლემების გამოვლენისდა მათი აღმოფხვრის საშუალებების შესახებ დახმარება თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ გროვერებისფორუმებზე.


იხილეთ ასევე: ავტო. ფემინიზირებული