მოსავლიანი კომპლექტი

მოსავლიანი კომპლექტი

30.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

მოსავლიანი თესლების არჩევისას გროვერები ყოველთვის ხელმძღვანელობემ მრავალი კრიტერიუმებით, მაგრამ პრიორიტეტში ყოველთვის მოსავლიანობის მაჩვენებელი იყო. მთელი სამყოროს სელექციონერები მუდმივად ატარებენ სხვადასხვა სახის გამოკვლევებსა და ცდებს, კანაფის ახალი სახეობების გამოსაყვანად. ძალიან მნიშვნელოვან როლს სელექციის პროცესში თამაშობენ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც მიმართულია კანაფის თესლების მოსავლიანობის გაზრდაზე.

ამ კომპლექტში გაერთიანებულია კანაფის თესლები, რომლებსაც აქვთ დიდი მოსავლიანობა და ზუსტად შეუძკიათ უზრუნველჰონ მსუყე ჰარვესტი:

Auto Super Mazar Feminised

Early Skunk Feminised

Auto Sweet Tooth Feminised

თესლების კოპლექტის შეძენისას თქვენ 30% ეკონომიას აკეთებთ მათი ღირებულებიდან, ვიდრე ცალობით შეძენისას.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.