Tutankhamon Feminised

Tutankhamon Feminised

24.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Pyramid Seeds

THC:

25%

ტიპი:

60% Sativa - 40% Indica

ყვავილობა:

60დღე

გენეტიკა:

AK-47 x Skunk

მოსავლიანობა:

500 გ / მ 2

მცენარის სიმაღლე:

75-100 სმ

ესჯიში - უნიკალურიჰიბრიდიაიშვიათიჯიშის AK-47-ის სატივისსაფუძველზე. საშუალოსიმაღლისაა, კომპაქტურია. მასაქვსციტრუსისსუნი. მაღალმოსავლიანია, ადვილადიზრდება. მასაქვსგამოხატულიცერებრალურიეფექტი. მასაქვსერთ-ერთიყველაზემაღალიპროცენტულიტეტრაჰიდროკანაბიოლი : ზოგიერთნიმუშებზე 30% -ზემეტია.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.