Super Silver Feminised

Super Silver Feminised

13.50ლ
კალათაში

ბრენდი:

Errors Seeds Gold

THC:

საშუალო-მაღალი

ტიპი:

Sativa

მოსავლიანობა:

750 - 1400 g

მცენარის სიმაღლე:

მაღალი

Super Silver Feminised- კანაფის ფემინიზირებული თესლები, გამოირჩევიან დაობებისადმი წინააღმდეგობით, და ასევე, თავისი დიდი ზომებით, რომელსაც აღწევს ეს მცენარე, მყარ ნიადაგზე მზის ქვეშ.

იმისათვის, რომ მივიღოთ კარგი მოსავალი მნიშვნელოვანია, მუდმივად უზრუნველვყოთ მცენარე საკვები ნივთიერებებით, რომელთაც იგი დიდი რაოდენობით იღებს, თუმცა ისევე როგორც სხვა მაღალმოსავლიანი Sativa ჯიშები. მცენარე განსაკუთრებით საჭიროებს რკინას, თუთიას, მაგნიუმს და აზოტს. pH დონე არ უნდა აღემატებოდეს 6,3. კანაფის თესლები გადასარევად ღვივდება და ყალიბდება შესანიშნავი ბუჩქი, როგორც სახლის ორანჟერეის პირობებში, ასევე გარეთ ან სათბურში. 

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.