Mataro Blue Feminised

Mataro Blue Feminised

135.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Kannabia

THC:

23%

ტიპი:

Indica dominant hybrid

ყვავილობა:

58-65 დღე

მოსავლიანობა:

მაღალი

მცენარის სიმაღლე:

მაღალი

Сорт Mataro Blue – жемчужина в короне любого производителя. Этот всемирно известный сорт получил   много наград. Он идеален длямедицинского и рекреационного использования. Имеет большие и плотные шишки с выраженным сладким ягодным вкусом. Mataro Blue выведен на основе индики. Он идеально подходит для медитации  и релакса.

Этот сорт – мечта для производителя. Mataro Blue  поразит высоким урожаем. Он  невероятно устойчив к плесени и вредителям. კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.