Hawaii Feminised Silver

Hawaii Feminised Silver

9.50ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

18%

ტიპი:

Sativa

ყვავილობა:

12-14 კვირა

გენეტიკა:

Hawaiian Genetics

მოსავლიანობა:

350 გ/მ²

მცენარის სიმაღლე:

მაღალი

მოსავლის გასუფთავება:

ოქტომბერ-ნოემბერი

Hawaii - ფემინიზირებული, ფოტოპერიდული, უკრაინული წარმოების სუფთა სატივას ჯიში. მისი გამოყვანის დროს გენეტიკები შერჩეული იქნა უშუალოდ ჰავაის კუნძულებიდან. ეს სუფთა სატივას სტრეინი აღწევს დიდ ზომებს და ამასთან ერთად მისი განვითარების ნებისმიერ პერიოდში არის ძალიან ლამაზი. საშუალო მოსავლიანობა კომპენსირდება მაღალი ხარისხის ყვავილედებითა და თავაკებით. აღსანიშნავია ისიც რომ მოსავლის აღების პერიოდი არის ოქტომბერი, ხოლო ზოგიერთ განედზე ნოემბერი. მიუხედავად ამისა ამ სტრეინის ეფექტი ნამდვილად დაგარწმუნებთ იმაში, რომ მისი გენეტიკა მართლაც მშვენიერი, ჰარმონიული და პოზიტიური წყნარი ოკეანის კუნძულებიდან მომდონარეობს.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.