Auto Neuron Feminised

Auto Neuron Feminised

72.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Neuroseeds

THC:

15–20%

ტიპი:

Sativa/Indica

ყვავილობა:

56 დღე

გენეტიკა:

Canadian Ruderalis x Blueberry х Mazar

მოსავლიანობა:

50 გრამამდე მცენარედან

მცენარის სიმაღლე:

40–80 cm
ეფექტი

ეფექტი:

მომადუნებელი

Auto-Fem Neuron ნეიროსიდსის სელექციონერებმა მოახერხეს გამოეყვანათ ისეთი ჯიში, რომელსაც მომადუნებელი და დამამშვიდებელი ეფექტი აქვს - იდეალური საშუალებაა იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ბევრი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალების დახარჯვა უწევთ. 

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.