Auto Jack Herer Feminised

Auto Jack Herer Feminised

72.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Neuroseeds

THC:

მაღალი

ტიპი:

Indica / Sativa

ყვავილობა:

70-84 დღე

გენეტიკა:

Indica x Sativa genetics

მოსავლიანობა:

მაღალი

მცენარის სიმაღლე:

40-90 სმ

მოსავლის გასუფთავება:

10-12 კვირა

This Sativa dominant variety of medical marijuana is presented by Neuro Seeds breeder scientists in a new light.

Jack Herer is able to immerse you into the cerebral psychoactive effect, and this is due to the dominance of Sativa, while Indica’s part of the heritage is practically not felt, but gives this variety the highest production of resins.

Thanks to Neuro Seeds geneticists, we’ve got rich genetic background which results in a number of different variations of Jack Herer phenotypes each bearing its own unique characteristics and consequences. However, admirers of this cultivar tend to describe the effects of this 55% Sativa hybrid as beatifical, but leaving a clear head, and a desire to create. Besides, patients who use medical marijuana say that this excellent variety saves them from depression, fatigue, insomnia, pain, relieves stress, anxiety, migraine, and also helps with attention deficit hyperactivity disorder, bipolar disorder and PTSD.


კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.