Arjan's Haze 3 Feminised

Arjan's Haze 3 Feminised

63.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Green House Seeds

THC:

14%

ყვავილობა:

10-11 კვირა

გენეტიკა:

Haze x Laos

მოსავლიანობა:

700 გ/მ²

მცენარის სიმაღლე:

დაბალი

მოსავლის გასუფთავება:

შუა ოქტომბერი

80%  SATIVA  -  20%  INDICA   
THC:  16.22%  CBD:  0.19%   CBN:  0.53%   

GENETICS 
Shortest, fastest haze plant in history. Haze x Laos.

EFFECTS 
Euphoric high, very social and creative. 
One of the fruitiest and sweetest between the sativas. 
High CBD level, with medicinal effect on spasms and MS. 

FLOWERING INDOOR 
10 weeks with a yield up to 700 gr/m2. 
Very short sativa, ideal for SoG and ScrOG. 

FLOWERING OUTDOOR 
Ready by the 2nd week of October (North hemisphere) with a production up to 1000 gr/plant.
Very strong, flexible, short, bushy plant.
Ideal for equatorial, tropical, subtropical and temperate climates. 

AWARDS 
Not yet introduced. 


კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.