Auto Kritic Feminised

Auto Kritic Feminised

420.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Kannabia

THC:

12,5%

ბრენდი:

Kannabia

ტიპი:

უპირატესად Indica

ყვავილობა:

68-72 დღე

გენეტიკა:

Critical x Ruderalis

მოსავლიანობა:

190-400 г\м2

მცენარის სიმაღლე:

55-90 სმ

Kritic Auto is an indica-dominant strain that is highly psychoactive, producing a euphoricstimulating effect. This strain has a strong skunk smell and flavour with large dense buds.

Kritic Auto is a heavy yielding, mould, pest and disease resistant strain.კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.