Auto Somango Feminised

Auto Somango Feminised

78.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Neuroseeds

THC:

მაღალი

ტიპი:

ძირითადად Indica

ყვავილობა:

60-70 დღე

გენეტიკა:

Indica genetics

მოსავლიანობა:

350-400 გრ/მ2

მცენარის სიმაღლე:

90-120 სმ

მოსავლის გასუფთავება:

8-9 კვირა
Get ready to enjoy a new generation of auto-flowering cannabis, which was created by Neuro Seeds geneticists and neurobiologists! This is a new variety of Auto Somango medical marijuana, which was created specially for you by our best minds in the field of genetics and neurobiology.
 
Unique aroma and tropical fruit notes are designed to please the most demanding gourmets. This is certainly one of the most delicious auto-flowering varieties. It has excellent level of production with abundant lateral branching and inflorescences of impressive size. It is a soft relaxing variety, ideal for everyday use. THC reaches 15%, making its effects not only powerful, but also extremely therapeutic.
 
Patients who use medical marijuana will find relief from such ailments like depression, fatigue, insomnia, pains, stress, migraine, anxiety, and multiple sclerosis.
კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.