Auto Grizzly Feminised

Auto Grizzly Feminised

12.00ლ
კალათაში

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

CBD:

0.77%

THC:

19–20%

ტიპი:

50% Indica/50% Sativa

ყვავილობა:

63–70 დღე

გენეტიკა:

Cafe Girl x Hawgsbreath x CSL Ruderalis

მოსავლიანობა:

450–500 გ/მ²

Вкус:

ტკბილი, ციტრუსი

მოსავლის გასუფთავება:

78–85 დღე

ამ ჯიშის გენეტიკური ხაზი მოიცავს კანადურ და მექსიკურ რუდერალისებს, რომლებმაც THC კონტენტი საკმაოდ აწიეს მიღებულ ჰიბრიდში. ამან საშუალება მისცა სთრეინს ყვავილობის მოკლე პერიდის მიუხედავად არ დაეკარგა ძლიერი ეფექტი. აქედან გამომდინარე მისი ფსიქოაქტიური ეფექტი არაფრით ჩამოუვარდება ძლიერ ფოტოპერიოდულ ჯიშებს. Auto Grizzly მოგცემთ საშუალო ან დიდ მოსავალს 10-11 კვირის შემდეგ.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.