Auto Dark Devil Feminised

Auto Dark Devil Feminised

12.50ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

15-20%

ტიპი:

Sativa\Indica

ყვავილობა:

6 კვირა

მოსავლიანობა:

500 g\m2

მცენარის სიმაღლე:

80-130 სმ

მოსავლის გასუფთავება:

8 კვირაში

Auto Dark Devil - ეს არის საშუალო ზომებისფემინიზირებული მცენარე. მისი ბუჩქების სტრუქტურა მოიცავს მასიურ ძირითად ღეროს, საიდანაც გამოდის დიდი რაოდენობის ტოტები, რომლებიც უფრო მცირე ზომის ღეორებში გადადიან. სწორედ მათზე წარმოიქმნება იასამნისფერი კვირტები წითელი ბუტკოებით.

გენოტიპი - Auto Dark Devil დაფუძნებულია Big Devil XL სტრეინზე და კანაბისის სხვა კლასიკურ ჯიშებზე, რომლებიც პაკისტანის მთის მასივებში ჰინდუკუში და Chitral-ის მიდამოებში გვევლინება. გენეტიკოსებმა მოახერხეს შეეერთებინათ ამ ჯიშების საუკეთესო თვისებები, ისე რომ სტაბილურად და მოკლე ხანებში ხარისხიანი მოსავლის აღება იყოს შესაძლებელი, მშვენიერი როგორც გარეგანად, ასევე გემოთიც. 

ჯიშის მათრობელ არომატს უეჭველად დააფასეენ ნამდვილი გურმანებიც კი - სურნელი ტკბილი ლადანისა და მომწიფებული გრეიფრუტის ნოტებით. ეფექტი ადუნებს სხეულს და გონებას.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.