Auto AK-49 Feminised Silver

Auto AK-49 Feminised Silver

15.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

19–20%

ტიპი:

Indica/Sativa

ყვავილობა:

65–70 დღე

გენეტიკა:

AK-49 x Lowryder

მოსავლიანობა:

350–450 გრ/მ²

მცენარის სიმაღლე:

60–110 სმ
ეფექტი

ეფექტი:

დამამშვიდებელი

მოსავლის გასუფთავება:

75–85 დღე

საერთო მახასიათებლები

Auto AK 49 ფემინიზირებული კანაფის თესლი სათანადო  პირობებში წარმოქმნის მხოლოდ ერთგვაროვანი სტრუქტურის მდედრ ბუჩქებს. მცირე ტოტოვანი მცენარეები წარმოქმნიან მცირე ზომის კომპაქტურ ყვავილედებს, საიდანაც გრძელი, მძიმე კოლა იქმნება. კვირტებს ახლავს სპირალისებრი ფორთოხლისფერი ბუსუსები. Auto AK-49 დაიფარება თოვლივით თეთრი რბილი ბუსუსებით, რაც მას შთამბეჭდავ იერს მიანიჭებს. ასევე, ჰიბრიდი, ინდიკას შემცველობის გამო, წარმოქმნის უზარმაზარ რაოდენობას კანაბინოიდებით გაჯერებულ წებოვან ფისს.


წარმოშობა და ჯილდოები

Auto AK-49 ფემინიზირებული კანაფის თესლი არის პირველი კლასის გენეტიკის მატარებელი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე მოთხოვნადი შტამებისა. Auto AK-49- ის ჯიშის გამოსაყვანად სელექციონერებმა ჩაატარეს მრავალჯერადი გამრავლების სამუშაოები საუკეთესო AK-47 მცენარეებზე, რის შემდეგაც ის საბოლოოდ შეაჯვარეს ლოურეიდერთან. მათი მიზანი იყო არსებული მახასიათებლების გაუმჯობესება და თესლის ფემინიზირებული ვერსიის შექმნა, რასაც მიაღწიეს.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.