K-Train Feminised Silver

K-Train Feminised Silver

13.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

22%

ტიპი:

50% Sativa/50% Indica

ყვავილობა:

65–70 დღეები

გენეტიკა:

Trainwreck x OG Kush

მოსავლიანობა:

800 გ/მ² მდე
ეფექტი

ეფექტი:

მოდუნება

მოსავლის გასუფთავება:

ოქტომბრის დასაწყისი

K-Train – ამ ჯიშში სატივური და ინდიკური გენები თანაბრად არის განაწილებული. ეს არის შედეგი როდესაც ერთმანეთს შეერწყმება ისეთი ცნობილი ჯიშები როგორიცაა Trainwreck და OG Kush. სატივური გენები უზრუნველყობს მცენარის ეფექტური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელითაც შესანიშნავ მოსავალს მიიღებთ, ხოლო ინდიკას გენები ძირითადად მის ეფექტში ვლინდება, რომელიც საკმაოდ ძლიერი სტოუნით გამოირჩევა.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.