მუდმივი ბონუს პროგრამა!

მუდმივი ბონუს პროგრამა!

2018-05-02 17:05:27
img-blog1

ჩვენს მაღაზიაში მოქმედებს მუდმივი ბონუს პროგრამა, რომელიც ყველა მყიდველს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს დამსახურებული ნამატი გარკვეულ შენაძენებზე!
• 50 ლ - ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ საბონუსო თესლს

80 ლ -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 2 საბონუსო თესლს

• 110 ლ -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 3 საბონუსო თესლს

150 ლ -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 4 საბონუსო თესლს

200 ლ -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 5 საბონუსო თესლს

250 ლ -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 6 საბონუსო თესლს

300  -ის ოდენობით შეკვეთაზე თქვენ მიღებთ 7 საბონუსო თესლს

• ყოველ შემდეგ 50 ლარზე  +1 საბონუსო თესლი

საბონუსე თესლები დაგემატებათ თქვენი შეკვეთიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მსგავსი სახის პროდუქტებით, ხოლო მუდმივ კლიენტებს აქვთ უფლება აირჩიონ კონკრეტული ჯიშები საჩუქრად, რასაც შეძლებისდაგვარად დავაკმაყოფილებთ. ჩვენს მუდმივ და ერთგულ კლიენტებს არჩეული საბონუსე ჯიშები შეუძლიათ მიუთითონ შეკვეთის კომენტარში, აგრეთვე აცნობონ ოპერატორს გაფორმების ეტაპზე, რათა ჩაინიშნოს.