Auto Purple Feminised

Auto Purple Feminised

75.00ლ
კალათაში

ბრენდი:

Pyramid Seeds

THC:

16%

ყვავილობა:

70 დღე

მოსავლიანობა:

400 გ / მ 2

ბოლო თაობის ავტო ყვავილებადი ჯიში, რამდენიმე ჯიშის გადაკვეთის შედეგი. მცენარე შეიძლება იყოს კომპაქტურიც და კარგი მოვლის შემთხვევაში საშუალო ზომისაც. გვაგონებს, ფემინიზებულ ვერსიას. მას აქვს მრავალფეროვანი არომატი, ყვავუილობის ეტაპზე კი შეიძლება შეიფეროს იისფრად. ეფექტი ტიპიური ჰიბრიდებისთვის დამახასაითებელი.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.