Auto Opium Feminised

Auto Opium Feminised

12.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

26–28%

ტიპი:

Indica/Sativa/Ruderalis

ყვავილობა:

60–63 დღე

გენეტიკა:

Afghani x Brazil Sativa

მოსავლიანობა:

400–500 გრ/მ²

მცენარის სიმაღლე:

120–150 სმ

მოსავლის გასუფთავება:

80–90 დღე

Auto Opium – один из самых эффективных и продуктивных феминизированных автоцветущих сортов, когда-либо известных! В этом генотипе преобладает Indica, но ее яркий ягодный вкус и запах свидетельствует о влиянии Sativa. Высокий уровень концентрации ТГК в каннабисе Auto Opium делает его выбором №1 среди большинства гроверов. Чрезвычайно смолистый сорт афгани скрещивают с бразильской сативой, мощной и ароматной, и их хорошо сбалансированное сочетание - это то, что вы получаете в штамме марихуаны Auto Opium.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.