Auto OG Kush Feminised Silver

Auto OG Kush Feminised Silver

12.00ლ
არ გვაქვს

ბრენდი:

Errors Seeds Silver

THC:

19%

ტიპი:

Indica\Sativa

ყვავილობა:

19%

გენეტიკა:

OG Kush x Ruderalis

მოსავლიანობა:

40-130 гр. с растения

მცენარის სიმაღლე:

80-180 см.

მოსავლის გასუფთავება:

10-11 недель

OG Kush - автоцветущий, феминизированный, индично-сативный сорт украинского производства. В оригинальный и любимый многими OG Kush были добавлены гены для придания ему автоцветущих свойств. Структура растения позволяет пропускать свет к большей части растения, что помогает создать солидные соцветия, которые обильно покрываются смолой. OG Kush наделён очень мощным, церебральным эффектом, который буквально ложит на лопатки. Аромат вмещает в себя доминантные оттенки сосны, украшенные бензиновыми, цитрусовыми и перечными нотками.

კომენტარი საქონელზე 0
კმენტარი საქონელზე არ მოიძებნა
უსაფრთხოეის
გარანტია

ჩვენი კომპანია პირველ ადგილზე ყოველთვის კლიენტის უსაფრთხოებას აყენებს, ამიტომ, ჩვენი პროუქციის შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ განხორციელებული შესყიდვის უსაფრთხოებაში. ჩვენ არასდროს გადავცემთ მომხმარებლის მონაცემებს მესამე პირებს, ხოლო კომპანიის ყველა თანამშრომელი ხელს აწერს არგამჟღავნების (კონფიდენციალურობის) შეთანხმებას (NDA).

ასევე გზავნილის გაგზავნისას ჩვენ არასდროს მივუთითებთ გზავნილის შეგთავსზე "კანაფის თესლები". მყიდველის ყველა პირადი მონაცემი საიმედოდ არის დაშიფრული, და ჩვენ ყოველთვის თვალს ვადევნებთ ინფორმაციული უსაფრთხოების ახალ ტექნლოგიეს, რათა მუდმივად გაიზარდოს ჩვენი სერცისის ხარისხი.